E-læringsprogrammet «Aamir og Toleransevinduet» er beregnet for personer som arbeider med asylsøkere og flyktninger. Det viser hvordan plager som følge av krig og flukt kan komme til uttrykk og hva man kan gjøre for å avhjelpe dette. Undervisningsfilmer illustrerer hvordan en kan hjelpe de som sliter til å forstå sine egne plager bedre og hvordan en kan bidra til stabilisering.

Hver film brukes som utgangspunkt for reflekterende spørsmål. I tillegg gis det utfyllende kunnskapsstoff til mange av elementene i filmene. Filmene er tekstet på norsk, engelsk og arabisk.

Programmet er i utgangspunktet utviklet for arbeid med asylsøkere og flyktninger, men det er like relevant for stabiliseringsarbeid med andre traumatiserte grupper.

Programmet er utviklet av RVTS Øst og tar ca. 60 minutter å gjennomføre.

Til E-læringsprogrammet

Programmet inneholder beskrivelse av hva et traume er, kort beskrivelse av fasemodellen for traumearbeid, utdyping av viktige elementer i stabiliseringsfasen i traumearbeidet, hvordan en kan drive psykoedukasjon om den indre veggen og toleransevinduet samt forslag til ulike reguleringsteknikker. Kurset er laget for behandlere og miljøpersonale på Nedre Romerike DPS Døgn, avdeling Moenga, men kan benyttes av alle som arbeider med traumatiserte pasienter. Programmet er utviklet på Ahus av psykologspesialist Hilde Pentzen (nå RVTS Øst), seksjonsleder Solfrid Nyberg Evensen samt sekretær Camilla Kvaase.
OBS: Vi gjør oppmerksom på at e-læringsprogrammet fungerer best i nyere versjoner av Internet Explorer samt Microsoft Edge, og ikke så godt i andre nettlesere samt på mobiltelefon.

Til E-læringsprogrammet