Vi søker: Spesialrådgivere i forebygging av vold, traumer og selvmord

RVTS Øst søker deg som har kunnskap om mennesker i utfordrende livssituasjoner og som ønsker å bidra til økt kompetanse og fagutvikling om våre temaområder. Vår rolle er å formidle ny og oppdatert kunnskap til tjenestene gjennom undervisning, veiledning og utvikling av nettsteder og apper. Vi samarbeider nært med myndighetene og andre kompetansesentre.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede eller delta i prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Avklare oppdrag og forhandle fram oppdragavtaler
 • Forberede og utvikle undervisning innen våre temaområder
 • Bistå ledere i tjenestene med implementeringsprosesser
 • Nettverksarbeid i tjenestene
 • Gi veiledning og råd til myndighetene
 • Bidra til utvikling av nye måter å drive digital undervisning på
 • Bidra til utvikling og vedlikehold av våre nettsider og digitale hjelpemidler
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet

Vi søker kandidater til stillingen som:

 • Har utdanning som psykiater, psykolog eller annen relevant helse- og sosialfaglig-, pedagogisk- eller samfunnsvitenskapelig utdanning
 • Har erfaring og kompetanse innen våre temaområder fra spesialisthelsetjeneste og/eller førstelinjetjeneste i kommune, skole/barnehage eller andre tjenester som forsvar, politi/kriminalomsorg, frivillige organisajoner mv
 • Har erfaring fra forebyggende arbeid eller folkehelsearbeid
 • Har erfaring med tverretatlig samhandling
 • Har erfaring med undervisning og veiledning
 • Har interesse for system- og kvalitetsutvikling i organisasjoner
 • Har interesse for å ta i bruk nye digitale verktøy i arbeidsprosessene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Spørsmål om stillingen?

Kontakt områdeleder Henning Herrestad, [email protected], tlf. 907 788 77, eller områdeleder Gro Eriksen, [email protected], tlf. 970 31 764
Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no, se hele utlysningsteksten her.

Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres

Søknadsfrist:  26.10.2020, søknader vurderes fortløpende.