Velkommen til en digital høst

Smittesituasjonen for koronaviruset er i stadig utvikling. Vurderer du kurs hos RVTS Øst i høst eller har allerede meldt deg på? Da bør du lese dette.  

Som tidligere informert deltar RVTS Øst i folkehelsedugnaden i forbindelse med koronapandemien. Ett av tiltakene vi gjennomførte våren 2020, var å utvikle den digitale undervisningsressursen psykososialberedskap.no. Det er en tidsaktuell og interaktiv nettressurs for alle hjelpere som utøver psykososial ivaretakelse.

Digitale undervisningstilbud

– Det ligger i vårt mandat å nå ut med relevant kompetanse der folk er. Etter sommerferien ser vi at smittesituasjonen i Norge er i stadig og uforutsigbar utvikling. Derfor er digital kompetansespredning enda viktigere enn noen gang. Det sier senterleder ved RVTS Øst, Toril Araldsen. Hun betegner digitalisering som en gjennomgripende prosess.
– På sett og vis blir vi alle sammen nå en type profesjonelle mediaprodusenter, for digitalisering griper dypt inn i måten vi jobber på. RVTS Øst har lenge satset på film og ulike digitale nettressurser, men nå går vi også offensivt ut med å utvikle gode, digitale undervisningstilbud. Samtidig er det viktig å poengtere at vi fortsatt skal tilby noen fysiske kurs og tilbud, og der har vi nå utviklet egne smittevernrutiner for å skape trygghet og forutsigbarhet, sier Toril Araldsen.

Skal du – eller vil du på kurs hos oss høsten 2020?

Hold deg oppdatert om de til enhver tid gjeldende smittevernråd, men vær også trygg på at RVTS Øst som arrangør for kurs utøver gode rutiner for smittevern. Det er blant annet begrenset antall plasser, og vi har innført QR-registrering. Les mer om våre rutiner for smittevern under «Ressurser» nederst på denne siden.

Følg med!
Vær oppmerksom på at det kan skje raske endringer i våre tilbud. Endres rådene fra helsemyndighetene, vil vi tilstrebe å erstatte fysiske kurs med digitale tilbud. Du oppfordres derfor til å følge med i våre informasjonskanaler: Vårt nyhetsbrev finner du ved å skrolle nedover på hjemmesiden vår. Følg oss også gjerne på Facebook, her kan det komme nytt om ledige kursplasser på kort varsel. Vi er også på Instagram, følg oss gjerne der!

Ha en trygg høst, følg med og følg rådene fra helsemyndighetene.