Storstilt kompetanseløft: Skadelig seksuell atferd hos barn og unge

For tiden pågår et storstilt kompetanseløft for tjenesteapparatet om skadelig seksuell atferd hos barn og unge (SSA). RVTS Øst satser stort i vår region. Grunnkurset i mai er fullt, men vi har satt opp to nye grunnkurs høsten 2018 – og både kurset 17. september og 15. oktober er åpent for påmelding.

Målgruppen for grunnkurset er «alle som arbeider med barn og ungdom» og finner sted i Nydalen i Oslo.
– Regjeringen har satset på kompetanseopprustning på dette feltet, så tilbudet gis høy prioritet hos oss, forteller Ane Heiberg Simonsen i RVTS Øst. Hun er fagansvarlig for SSA-tilbudet i regionen.
– Vi opplever stor usikkerhet knyttet til dette temaet. Vi ser at mange er i kontakt med disse barna og ungdommene og har savnet tilgang til kunnskap og kompetanse. Det kan være skremmende atferd og vekke sterk bekymring og usikkerhet. Hva er normalt eller unormalt? Hvem bør man samarbeide med og hva er anbefalt å gjøre? Dette har kursene fokus på, forteller Simonsen.
Hovedforeleser er Christian Lunde-Hanssen i samarbeid med blant annet erfarene fagpersoner fra Barnehuset i Oslo.
– I RVTS Øst er vi svært glade for å ha fått han på laget. Christian er en stor kapasitet på fagområdet. Han gir oss det siste fra klinisk praksis – fra sin hverdag i psykisk helsevern for barn og unge hvor han jobber spesielt med denne gruppen barn og unge, sier Heiberg Simonsen.

Nyttig hefte
Christian Lunde-Hanssen selv forteller at grunnkurset gir nøkkelkunnskap om bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd.
– Vi underviser i det konkrete verktøyet «Trafikklyset»; et nyttig hefte som gir konkret hjelp for å definere hva som anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. I tillegg presenterer vi tips om hvordan ulike instanser, som f.eks. barnehage, skole, politi, barnevern, BUP osv. skal forholde seg til informasjonen og hva de kan gjøre videre ved bekymring, forteller Lunde-Hanssen.

Ulike dilemmaer
Grunnkurs SSA passer for alle som har erfaring med å jobbe med barn og unge og kan eventuelt danne grunnlaget for kurs 2 og 3. Lunde Hanssen påpeker at det mest effektive tiltaket for å redusere seksuelle overgrep mot barn og ungdom er å ha et fokus på barn og ungdoms seksuelle utvikling og atferd.
– Tallene viser at 30-50 prosent av alle overgrep mot barn og ungdom skjer av en utøver som er under 18 år. Bak en skadelig seksuell atferd kan det være mange ulike behov som egne traumer og omsorgssvikt til individuelle faktorer som reguleringsvansker. På kurset går vi gjennom gjeldende forskning om utøvere, vi dekker nyeste forskning innenfor internettovergrep og vi presenterer gode kliniske verktøy. Vi ser også på ulike dilemmaer som vi kommer opp når vi jobber med barns seksualitet, sier Christian Lunde Hanssen.

Noe for deg? Grunnkurset 14.mai er fullt – men til høsten har vi satt opp to datoer for grunnkurs SSA:

Grunnkurs SSA 17.september 2018

Grunnkurs SSA 15. oktober 2018

Nettsteder

Tittel Lenke

Grunnkurs 14. mai

Grunnkurs 17. september

Grunnkurs 15. oktober