Slik bruker du SNAKKE

SNAKKE, snakkemedbarn.no er utviklet for å hjelpe voksne til å snakke med barn om viktige og vanskelige temaer som vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Portalen ble lansert våren 2018 og tar i bruk nyutviklet spillteknologi for å styrke hjelperes handlingskompetanse. I høst rulles det bredt ut i hele landet.

LES MER OM SNAKKE

– I 2018 vil vi kjøre to løp: Alle kan nå teste ut spillet, og vi har f.eks fått noen innspill om at spillet kan være vanskelig å laste ned, så derfor har vi utarbeidet «Spørsmål og svar» og gjort noen tekniske justeringer. I tillegg er vi godt i gang med å utvikle et opplæringsprogram som vi i samarbeid med noen få, utvalgte barnehager vil teste ut. Sammen med dem vil vi høste erfaringer, evaluere og få innspill om nytteeffekt og behov. Et tredje spor er at vi fremover vil ha noen enkeltarrangementer som er tilrettelagt for målgruppene, forteller prosjektleder Ane Heiberg Simonsen.

Spesielt nyskapende med snakkemedbarn.no er at du kan laste ned og ta i bruk SNAKKEsim, som er et simuleringsspill av samtaler med barn. Her går brukeren inn i rollen som en voksen stilt overfor barn du tenker kan ha blitt utsatt for overgrep, vold eller annen form for omsorgssvikt. Gjennom en simulert relasjon kan man øve seg på bedre dialog med barn og unge.
– Hjelpere og tjenester som til daglig står i frontlinjen for å hjelpe barn og unge, etterlyser nyttige, praktiske verktøy. Alle snakker om å forebygge og at det er viktig å snakke med barn, men hvordan bli god til noe uten å øve? Det er hele målet med spillet, og jeg opplever at den kunstige distansen i å snakke med barn på skjerm, oppveies av at det gir mulighet til mengdetrening og spredning av kunnskap, sier Simonsen.

SPØRSMÅL OG SVAR

SNAKKE, og spillet SNAKKEsim er åpent for alle og tilgjengelig via snakkemedbarn.no, men erfaringen er likevel at det oppstår en del spørsmål. Her er noen typiske spørsmål og svar om SNAKKE:

Hvor finner jeg SNAKKE?
SNAKKE er tilgjengelig på snakkemedbarn.no, rvts.no og rvtsost.no. SNAKKEsim er åpen og tilgjengelig for alle, og kan fritt tas i bruk. Instruksjon til hvordan du laster ned og spiller SNAKKEsim finner du på www.snakkemedbarn.no under ØVE eller Start SNAKKEsim. For å starte spillet må du registrere deg som bruker.

Hva er SNAKKEsim?
SNAKKEsim står for snakke simulering. SNAKKEsim bruker spillteknologi, og handler om å simulere relasjon. I spillet agerer du som den voksne som har dialog og vil hjelpe et barn du er bekymret for.

Har du problemer med nedlasting og installering av Attensi Launcher?
Ved store arbeidsplasser som kommune og helseforetak er det ofte slik at du må be om tillatelse og få hjelp fra IT-avdelingen for å tillate nedlasting av ny programvare. Her må du kontakte din IT-avdeling. Vi er også i ferd med å utvikle en enda mer brukervennlig webløsning som ikke krever nedlasting – mer informasjon kommer i løpet av september 2018.

Kan jeg spille på mobil?
Den beste brukeropplevelsen får du ved å bruke en Ipad av nyere modell, men du kan også bruke PC. Du kan ikke bruke mobiltelefon og SNAKKEsim er ikke tilgjengelig via App Store.

Oppdaterer spillet seg automatisk?
Automatisk oppdatering er tilgjengelig for androide løsninger, men ikke for iPad. Det vil likevel dukke opp en tekst i simuleringen dersom det finnes en nyere versjon, som sier at du bør oppdatere appen.

Vi anbefaler å ha iPaden tilkoblet WiFi fremfor 4G.

Jeg har et innspill – hva gjør jeg?
Kontakt ditt lokale RVTS eller send en epost til [email protected]