Ledig stilling som spesialrådgiver

Vi søker deg som ønsker å bidra til økt kompetanse om psykososial beredskap med særlig fokus på oppfølging av kriser og katastrofer i Østlandsregionen. Sentrale målgrupper er kommunenes psykososiale kriseteam, andre kommunale aktører, grupper av innsatspersonell og frivillige.

Oppgaver:

 • Oppfølging og videreutvikling av kompetanseprogram for kriseteam og deres nære samarbeidspartnere
 • Oppfølging av nettverksstruktur/er
 • Bistand ved gjennomføring av øvelser
 • Understøtte regionale samarbeidsprosesser – bidra med råd og veiledning
 • Ivareta løpende oppgaver innenfor psykososial beredskap
 • Undervise og veilede
 • Lede prosjekter, og bidra til kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet


Vi søker kandidater til stillingen som:

 • Har helse- eller sosialfaglig utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • Har god kunnskap om krise/katastrofehåndtering og psykososial beredskap
 • Har praktiske erfaring med krisehåndtering, gjerne fra arbeid i psykososialt kriseteam, internasjonale hjelpeorganisasjoner, Forsvaret, innsatspersonell eller annen relevant virksomhet
 • Er faglig oppdatert om kriser og traumatisk stress
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Har erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Har erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling eller kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert
  Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. Det må påregnes en del reisevirksomhet da opplæring og oppfølging fortrinnsvis finner sted regionalt.

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser


For spørsmål om stillingen kontakt områdeleder Henning Herrestad, e-post: [email protected], tlf. 90778877. Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no.

Ikke send eksamensbevis og attester før det forespørres.


Søknadsfrist: 1. mars 2019.

Nettsteder

Tittel Lenke

Stillingsannonse