Fire nye frokostseminarer om SNAKKE

Våren 2019 inviterer RVTS Øst til fire frokostseminarer om SNAKKE, som skal hjelpe voksne til å snakke med barn om viktige og vanskelige temaer. På frokostseminarene vil du få noe kunnskap om forebygging av vold, overgrep og omsorgssvikt samt ta del i det interaktive simuleringsspillet SNAKKEsim og portalen snakkemedbarn.no.
– I 2018 arrangerte vi to seminarer og en fagdag og gjorde noen nyttige erfaringer. De bruker vi nå i planleggingen av fire nye frokostseminarer, sier spesialrådgiver og prosjektleder for SNAKKE, Ane Simonsen.

Tanken bak de fire frokostseminarene er å motivere til allsidig og variert bruk av SNAKKE, enten du jobber i skole, barnehage, ved helsestasjon eller av annen grunn er interessert i et nyttig og konkret verktøy i forebyggingsarbeid mot vold og overgrep.
– Frokostseminarer var populært, og vi fikk tilbakemeldinger om at et kortfattet format var lurt. Det blir lettere for folk å delta sammen med kolleger og kan lett innpasses i en travel hverdag. Derfor satser vi nå på fire nye, sier Simonsen.

Favner bredt
Erfaringen så langt er at SNAKKE favner bredt, til brede målgrupper.
– Barnehagene var prioritert i 2018, men nå har vi utviklet spillkarakterer (avaterer) som er eldre barn og ungdom – med en mer kompleks problematikk. Det utvider målgruppen, og nå tenker vi at lærere også er viktige og prioritert. Vi ser også at helsesøstre og sosiallærere har sentrale roller, blant annet fordi de ofte blir spurt av lærerne på skolen om aktuelle ressurser, tips og verktøy, og trenger informasjon å gi videre. I tillegg er kommunale ledere i målgruppen, fordi SNAKKE kan inngå som en viktig bestanddel i kommunale handlingsplaner i forebyggingsarbeidet mot vold og overgrep. Vi ser også stor interesse fra en rekke andre viktige aktører, som barnevern, ulike organisasjoner, barnehusene, krisesentre, politiet mm. Det er spesielt spillet som etterspørres, og derfor vil vi bruke tid på å vise frem mulighetene det gir – på de fire frokostseminarene, fremhever Ane Simonsen.

Åpent for påmelding
Datoene for seminarene er allerede bestemt, og blir 27.februar, 25.mars, 6.mai og 28.mai. Detaljert program er ikke helt klart, men de vil bli bygget opp ganske likt, med noe variasjon ifht bidragsytere og den første faglige bolken, som vil handle om forebygging av vold og overgrep, synliggjøring av hvilke ressurser som finnes og tips som kan være gode å ha. Resten av seminar-tiden vil bli brukt på å vise frem snakkemedbarn.no – med spesielt fokus på simuleringsspillet SNAKKEsim.Det er åpent for påmelding – med det forbehold at programmene vil bli helt klare tidlig i 2019.

Nettsteder

Tittel Lenke

SNAKKE

Artikkel: Slik bruker du SNAKKE

Påmelding 27. februar

Påmelding 25. mars

Påmelding 6. mai

Påmelding 28. mai