Ekstrem selvskading – ny publikasjon

RVTS Østs Ingeborg Lunde er medforfatter i en ny publikasjon i Nordic Journal of Psychiatry, og deltar i et samarbeidsprosjekt som har foretatt en nasjonal kartlegging av pasienter med svært alvorlig selvskading og omfattende institusjonsbehandling.

– Prosjektet «Extreme challenges» er et nasjonalt prosjekt hvor formålet i første omgang har vært å kartlegge forekomst av pasienter med omfattende og alvorlig selvskadingsproblematikk ved alle landets døgnposter i psykisk helsevern for voksne. Pasientgruppen er preget av meget alvorlig, og ofte livstruende, selvskadende atferd, hvor helseinstitusjoner innen somatikk og psykiatri møter store utfordringer, begrensninger og risiko for gjensidig misnøye. Det forteller Ingeborg Lunde.

Samarbeidsproblemer ble bekreftet
Resultater fra screeningundersøkelsen viser at det i hver helseregion finnes en liten andel pasienter med slik omfattende selvskading, og med hyppige og langvarige innleggelser. Samarbeidsproblemer innen helsetjenester og alvorlige medisinske følgetilstander ble i stor grad bekreftet. Prosjektgruppen har besluttet å gå videre med ytterligere kartlegging av pasientene, behandlingserfaringer, og samarbeidsforhold innen helsetjenestene. Målet er både å forebygge problematikken og sørge for bedring av behandlingstilbudet til denne utsatte gruppen av pasienter.

Nettsteder

Tittel Lenke

Extreme challenges (artikkel, UIO)

Extreme challenges: psychiatric inpatients with severe self-harming behavior in Norway: a national screening investigation (Nordic Journal of Psychiatry, publisert online 23.10.2018)