Disputas: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kroniske smerter

Johan Siqveland disputerer 29. august på avhandlingen «Post traumatic stress and autobiographical memory in patients with chronic pain”.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og kroniske smerter er alvorlige tilstander som er relatert til redusert livskvalitet og funksjonsvansker. I sin doktoravhandling har Johan Siqveland undersøkt spørsmål relatert til PTSD og kroniske smerter. Han har blant annet funnet at i gjennomsnitt 9,7 % av dem med kroniske smerter også hadde PTSD – noe som er dobbelt så mange som i den generelle befolkningen.
Personer med smerter i flere kroppsdeler hadde den høyeste risikoen for også å ha PTSD. Hos pasienter med kroniske smerter var PTSD relatert til mer alvorlige smerter. Tiltak som forhindrer traumatiske hendelser og tidlig behandling av traumerelaterte lidelser kan muligens redusere forekomst av kroppslige smerter.

Johan Siqveland er ansatt ved Akershus Universitetssykehus og tilknyttet RVTS Øst gjennom sin deltakelse i selvmordsforebyggende nettverk helseregion øst og sør.

Nettsteder

Tittel Lenke

Disputas: Johan Siqveland - Psykisk helse (UIO)