Utdanning sinnemestring

I samarbeid med RVTS Øst starter nå Regional sikkerhetsavdeling og kompetansesenter Brøset en ny runde med opplæringsprogrammet «Brøset sinnemestring» i region øst, i januar 2017.

Programmet i region øst har følgende struktur:

1. samling 31.01-02.02.2017

2. samling 28.03-30.03

3. samling 10.05-11.05

4. samling 06.09-07.09

5. samling 11.10-12.10

6. samling 15.11-16.11

Alle samlinger finner sted ved RVTS Øst i Gullhaugveien 1-3 i Nydalen i Oslo.

Det er ingen kursavgift, men deltakerne må dekke egne utgifter til reise, kost og evt. overnatting.

Det bør delta minst to deltakere som kan drive sinnemestringsgruppe sammen, fra hver tjeneste. Søkere bør kunne dokumentere at ledelsen vil legge til rette for at det iverksettes sinnemestringsgrupper ved deres tjenestested i utdanningsperioden.

Nærmere spørsmål om programmet kan rettest til Brøset ved Stig Jarwson: stig.jarwson@stolav.no eller Merete Berg Nesset: merete.berg.nesset@stolav.no

Søknad om deltakelse skjer direkte til Brøset ved Stig Jarwson: stig.jarwson@stolav.no innen 01.01.2017. Brøset avgjør hvilke instanser/personer som vil få tilbud om plass.

 

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Informasjon om opplæringsprogram