Forebygging av vold i nære relasjoner gjennom sinnemestring Brøsetmodellen

Flere av deltakerne på kurset «Sinnemestring Brøsetmodellen» forteller at de har klart å endre reaksjonsmønsteret sitt til å bli mer hensiktsmessig i forhold til det de opplever som triggere etter å ha gjennomført kurset. Også familie, kollegaer og andre gir tilbakemedling om at de merker endringen.

Regjeringens satsning på å forebygge vold i nære relasjoner innebærer også å øke behandlingstilbudet til voldsutøvere. I dette arbeidet er det et større fokus på behandling til begge kjønn og det er et økt fokus på vold gjennom et livsløpsperspektiv.

Et relevant forebyggingsprogram i dette arbeidet er Sinnemestring Brøsetmodellen. De fem RVTSene samarbeider om å utdanne nye sinnemestringsterapeuter. Tilbudet retter seg blant annet mot ansatte i kommuner. Terapeututdanningen er gratis.

Det er utdannet over 400 sinnemestringsterapeuter nasjonalt og 33 familievernkontor er representert. De fleste har nå satt i gang lokal kursvirksomhet med  kognitivt basert gruppebehandling for menn og kvinner med sinne- og voldsproblemer.