Trine Anstorp

E: [email protected]

M: 404 13 801

Spesialområde: Fremme ny forståelse og adekvate metoder for bearbeiding av dissosiasjon og komplekse traumereaksjoner etter vold, overgrep og omsorgssvikt.

Utdanning: Psykolog, spesialist i klinisk psykologi med voksne. Omfattende  etterutdanning, bl a innen EMDR og Sensorimotorisk terapi.

Erfaring (i korte trekk): Ulike psykolog- og sjefpsykologstillinger, i tillegg til amanuensis, veileder, prosjektleder og forsker innen hhv UiO, Forskningsrådet og offentlig helsevern.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg er opptatt av å utvikle gode behandlingstilbud for mennesker med dissosiasjon og komplekse traumelidelser. Videre er jeg opptatt av bedre tilrettelegging for en mest mulig planmessig traumefokusert kompetanseheving innen psykisk helsevern generelt og i forhold til alvorlig selvskading spesielt.

I samarbeid med ledere i helsevesenet arbeider vi målrettet for «gjøre en forskjell» for gruppa traumepasienter.

Jeg har fått bidra til utviklingen av ny forståelse og mer adekvat behandling av alvorlig traumatiserte etter vold og seksuelle overgrep. Dette har også vært sentralt for meg som redaktør og medforfatter av flere fagbøker, bl.a. «Dissosiasjon og relasjonstraumer» (Universitetsforlaget 3. opplag 2010).