E: [email protected]

M: 480 64 919

Spesialområde: Vold i nære relasjoner, terapi med traumatiserte klienter, arbeid med tilknytning (blant annet med metoden Circle of Security) og ivaretaelse av hjelperen.

Utdanning: Psykolog

Erfaring: Omfattende klinisk erfaring med individual- og gruppeterapi og psykoedukasjon fra Tøyen DPS, Alternativ til Vold Oslo og BUP Oslo Nord. I tillegg bred undervisnings- og veiledningserfaring.