E: [email protected]

M: 920 54 832

Spesialområde: Traumekunnskap

Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i psykodynamisk psykoterapi. Psykodramaregissør og –lærer (TEP). Utdanning i komplekse traumer og i sensorimotorisk psykoterapi (nivå I og II).

Erfaring: Lang erfaring som psykoterapeut med individer og grupper. Det andre faglige sporet går på formidling og undervisning. Leder for Senter for forebygging av selvmord i Nord-Norge og leder for utdanningsprosjekt Vivat med kurset Førstehjelp ved selvmordsfare 1996-2005. Lærer og leder for Helsinki Psykodramainstitutt 2006-2011.

Noe jeg særlig vil trekke frem: For tiden jobber jeg med kompetanseoppbygging og fagutvikling rettet mot psykososiale kriseteam og andre aktører involvert i psykososial beredskap. Jeg er opptatt av praksisnær og levende formidling hvor kursdeltakerne får utviklet både teoretiske og praktiske ferdigheter.