Gudrun Nordmo

E: gudrun.nordmo@rvtsost.no

M: 476 03 860

Spesialområde: Flyktningehelse og tvungen migrasjon.

Utdanning: Klinisk sosionom, Integrativ Terapeut, og utdanning i Sensorimotorisk Psykoterapi. Hun har også Master of Science innen Supervision (veiledning) fra Donau Universitet.

Erfaring: Jeg har erfaring fra Det norske Flyktningråd, fra arbeid med enslige mindreårige og fra 20 års klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten, med særlig fokus på traumearbeid –herunder traumatiserte flyktninger og asylsøkere. Har ved RVTS Øst vært delansvarlig i arbeid mot vold i nære relasjoner (Krisesentra).

Noe jeg særlig vil trekke frem: Det finnes mange flinke og dedikerte mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere, jeg liker å synliggjøre ressursene som allerede finnes der. Mange ansatte kan stå i svært krevende virkeligheter, noe som gjør det ekstra viktig å trene på å ha «et vennlig blikk» mot seg selv og kollegaene i en travel hverdag. Hjelpernes trygghet og tilstedeværelse er også det som er aller mest regulerende for den som strever!