Spesialområde: Selvmordsforebygging

Utdanning: 

Erfaring: 

Noe jeg særlig vil trekke frem: