E: belinda.ekornaas@rvtsost.no

M: 412 66 111

Spesialområde: Psykososial ivaretagelse og stressmestring etter kriser- og katastrofer, tiltak mot militært og sivilt innsatspersonell og forebygging av radikalisering.

Utdanning: Psykologspesialist og PhD.

Erfaring: Jeg har jobbet med barn og unge med psykiske vansker og deres familier både på kommunalt nivå, på BUP og i inneliggende avdeling.

Noe jeg særlig vil trekke frem: Jeg har skrevet doktorgrad om selvfølelse og venneforhold hos engstelige barn og barn med adferdsvansker. Tidligere har jeg vært tilknyttet militærpsykologisk prosjekt og skrevet om beslutningstaking under stress i militære team. Jeg liker å jobbe med barn og voksne som av ulike årsaker er urolige og stresset for sammen å finne strategier som støtter mestring.