Forum for konsultasjon og veiledning

Målet vårt er at traumatiserte skal møte kompetente behandlere i helsevesenet.

I «Forum for konsultasjon og veiledning» får behandlere drøftet problemstillinger og cases med andre klinikere. 10-15 behandlere fra hele region Øst møter i forumet, som ledes av Karin Holt, spesialrådgiver RVTS Øst. Flere deltakere har møtt gjentatte ganger, noe som har resultert i nettverksbygging og gjensidig inspirasjon mellom deltakerne. Deltakerne må ha grunnleggende traumekompetanse tilsvarende Traume ABC, todagers innføringskurs i traumeforståelse.

Det er mulig å delta på ett eller flere møter.

Sted: RVTS Øst lokaler i Oslo.

Det avholdes samlinger jevnlig. Ta kontakt for mer informasjon og påmelding.