Tidlig intervensjon

Opplæringsprogrammet gir kompetanseheving på områder som hvordan komme i dialog med gravide og småbarnsforeldre om bruk av rusmidler, psykiske problemer og/eller vold. Formålet er å gi kommunen nødvendig kompetanse – slik at hjelp kan settes inn så tidlig som mulig til foreldre med rusmiddelproblemer, psykiske problemer og/eller voldsproblemer, samt til barna deres.

Opplæringsprogrammet gjennomføres i et samarbeid mellom KORUS, Bufetat, RVTS og R-BUP/RKBU. (http://tidligintervensjon.no)

RVTS øst bidrar i dag med en halv dags undervisning på kursdag 3 om vold og kartlegging. Det arbeides nå med et nytt undervisningsopplegg, som vil gå over en hel dag.