Barns utvikling og traumer – traumeguide

Hva er barns normale utviklingsforløp? Og hvilke tegn er typiske på krise- og traumereaksjoner hos barn. Ansatte i barnevern, skole, barnehage og helsevesen møter jevnlig barn som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt. Da er det nødvendig å ha kunnskap om god praksis for å kunne bistå disse utsatte barna.

RVTS Sør har oversatt og bearbeidet Robyn Millers, Victorian government, Departement of Human Services, Australia sitt hefte om barns utvikling og traumer slik at det passer norske forhold.

Heftet skal gi en enkel tilgang til praktiske og aldersspesifikke råd til fagfolk – og til barn og pårørende – når kriser eller traumatiske hendelser oppstår.

Les mer på RVTS Sør, link nedenfor

Nettsteder

Tittel Lenke

Traumeguiden