Traumesensitivt barnevern inviterer til fordypningskurs om verktøykassen

Vil du være med å videreutvikle arbeidet med traumatiserte barn og unge?

RVTS Øst lanserer nå nye psykoedukative filmer og verktøykasse som kan brukes i direkte arbeid med barn og unge. Målet er å styrke barnets kapasitet til selvregulering, selvforståelse og gi håp om at endring er mulig. Vi søker deg som er interessert i fagutvikling og metodeutprøving til å være med å teste ut og videreutvikle dette materialet. I workshopen vil du få tilgang til en ny læringsportal, filmer og verktøykassen som inneholder konkrete figurer, øvelser og oppgaver.

Det vil bli en oppfølgingsdag høsten 2018 for å samle erfaringer og videreutvikle materialet.

Kursledere:
Mari Kjølseth Bræin og Hanne Rosten, psykologspesialister og spesialrådgivere, RVTS Øst

Program:
0900-10.00 Gjennomgang av læringsportalen og kunnskap om utviklingstraumer 

10.15-1200: Bli kjent med Anton Alarm, Sara Søke og Tore Tenke. Gjennomgang av filmer

1200-1245: Lunsj

12.45-15.30: Opplæring og trening på bruk av innholdet i verktøykassen.

Pris:
1500 kr inkludert lunsj og verktøykassen

(500 kr om du bare ønsker kurset og ikke verktøykassen)

Påmelding her