ABC kurs i Traumesensitivt barnevern

Kurset gir innføring i grunnleggende traumeforståelse, kartlegging og omsorg for traumatiserte barn og unge. Det vil bli undervist i reguleringsarbeid, relasjonsarbeid, samt bearbeiding og meningsskapende arbeid. Du vil bli introdusert til en ny «verktøykasse for de tre gode hjelperne» med figurer, kort, stressballer og en tilpasset modell av toleransevinduet. Materialet kan brukes i direkte arbeid med traumatiserte barn og unge. Det er mulig å bestille denne verktøykassen når du melder deg på kurset.

Kursdato
19.-20. november 2018

Kurssted
RBUPs lokaler i Nydalen, Gullhaugveien 1-3, det store auditoriet

Tidspunkt
0900 – 1600

Forelesere
Mari Kjølseth Bræin og Hanne Rosten, psykologspesialister, RVTS Øst.

Kursprogram

Mandag 19. november
09.00-12.00: Traumeforståelse
12.00-12.45: Lunsj
12.45-16.00: Kartlegging og tilhelingsprosesser

Tirsdag 20. november
09.00-12.00: Reguleringsarbeid
12.00-12.45: Lunsj
12.45-13.45: Relasjonelt arbeid
14.00-16.00: Bearbeiding og meningsskapende arbeid

Forberedelse:
Du får tilgang til en egen læringsportal: traumesensitivt.no. Her finner du powerpoint presentasjoner, utdypende artikler, fagstoff, øvelser og filmer som du kan bruke i ditt arbeid med traumatiserte barn, unge og deres omsorgsgivere.

Kursavgift
kr 800 om du ikke ønsker verktøykasse til odel og eie.
kr 1800 om du ønsker verktøykassen til odel og eie.

Les mer om verktøykassen her

Påmelding her

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding