Traume-ABC for deg som jobber i kommunale tjenester, 11. og 12. desember 2017

RVTS Øst inviterer til to-dagers kurs om miljøterapeutisk behandling av komplekse traumer 11. og 12. desember i auditoriet i Gullhaugveien 1-3 i Oslo.

Kursdeltagerne vil få en innføring i traumerelaterte lidelser generelt og komplekse traumer spesielt. Fokus rettes mot regulering og behandling av barn utsatt for gjentatte krenkelser. Nyere forskning viser at barn – og ungdom som er utsatt for omsorgssvikt eller gjentatte traumatiske hendelser har behov for både sammensatte og omfattende hjelp. Vi må forstå hvordan traumer rammer og påvirker barn- og ungdom sin fungering. Kunnskap om hvordan hjernen utvikles og påvirkes av gjentatte traumer kan øke vår forståelse.

Dette er et åpent kurs for ansatte i barnevernets første- eller andre linje, eller kommunalt ansatte som jobber med barn i barnehage, skole eller kommunale helsetjenester. Kurset omhandler hvordan truamer påvirker barn og hva vi kan gjøre i ulike møter for å hjelpe barn med konsekvensene av dette.

Kursavgift kr 800.

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding