Tenk tanken: Kan det være menneskehandel? – Fagseminar

Hva er egentlig menneskehandel? Hvem er ofrene? Hvordan kan vi avdekke det? Hva skal vi se etter? Hva gjør vi med det?

RVTS Øst ønsker med et fagseminar om menneskehandel, å belyse disse spørsmålene.

Dato:  28. november 2018 kl. 09.00 – 15.30

Sted:  Thon Hotel, Storo.

Påmelding: http://kurs.rvts.no/event/tenk-tanken-kan-det-vaere-menneskehandel-28-november-2018/

Målgruppe: Fagpersoner som kan tenkes å komme i kontakt med ofre for menneskehandel; NAV, flyktningehelsetjenesten, kommunale- og lavterskel helsetjenester, legevakter, barnevern, utekontakter, frivillige som jobber oppsøkende. Konferansen vil også passe for helsesøstre og jordmødre som arbeider innenfor svangerskapsomsorgen.

Læringsmål: Flere ofre skal bli identifisert. Økt handlingskompetanse hos hjelpere i ulike instanser.

RVTS-ene skal, ifølge regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, gi veiledning og bidra til kompetanseheving av helse- og omsorgspersonell i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for menneskehandel.

SE HELE PROGRAMMET HER

Har du spørsmål? Kontakt spesialrådgiver Mary Vold, e-post: [email protected] Tlf. 990 26 817 eller Rita Solvi, e-post: [email protected] Tlf. 991 15 542.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Program

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding!