Innblikk høst 2017 – Katastrofehåndtering

RVTS Øst inviterer til høstens Innblikk-konferanse om katastrofehåndtering: Effektiv kriseledelse og kommunikasjon.

Konferansen holdes i auditoriet i RVTS Øst sine lokaler i Gullhaugveien 1-3, Oslo den

24. og 25. oktober 2017

Pris kr 2500, inkl bevertning – se program nedenfor (med forbehold om endringer).

For påmelding, klikk her.

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

Program Innblikk høst 2017

Kontakt