Barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd

I samarbeid med Betanien BUP/V27 ønsker vi til å invitere til kursrekke om barn og ungdom med problematisk og skadelig seksuell atferd.

1.kursdag er åpen for alle som jobber med tematikken. Målgruppen for samling 1 og 2 er for de som jobber med utredning/behandlere.
OBS! Man kan ikke delta på 1.samling uten å ha vært på 1. kursdag, og man kan ikke være med på 2. samling uten å ha vært på 1. kursdag og 1. samling

1.. Kursdag
Dato: 2. november 2017
Målgruppe: *Kommunalt barnevern, helsesøstre, barnehager/skoler, Barnehus, BUP, institusjoner/BUFetat, konfliktråd, fengsel, ungdomsoppfølging m.fl.

Risikovurdering av vold og skadelig seksuell atferd blant barn og ungdom.Basiskunnskap om barn/ungdom som utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd
Forelesere: Vibeke Benum Solem, Statens Barnehus Oslo og Christian Lunde-Hanssen, psykologspesialist Al team, Sykehuset Østfold.
Påmelding her

1. Samling
Dato: 27.-28. november 2017
Målgruppe: De som jobber med utredning i barnevern, Barnehus, Ungdomsoppfølging, BUP m.m

Utredning av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd-tilsyns-, behandlings- og annet oppfølging-behov.
Påmelding her

2. Samling
Dato: 13.-14. februar 2018
Målgruppe: Behandlere fra BUPene og Barnehus og event. Åpent for andre med klinisk behandlerkompetanse (f.eks psykologer tilknyttet bufdir/BUFetat, privatpraktiserende).

Spesifikk behandling av barn/ungdom med problematisk eller skadelig seksuell atferd
Påmelding her

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

Invitasjon