– Vårt største kompetanseløft noen gang


– Dette er vår største kompetansesatsing noen gang, innen et utrolig viktig felt.
Det sier HR og utviklingssjef i Bydel Ullern, Kari Winquist (bildet), som var til stede ved åpningen av RVTS Østs bydelsprogram «Traume- og selvmordsforebyggende kompetanse» i bydelen. RVTS Øst er nå godt i gang med et storstilt kompetanseutviklingsprogram over hele Oslo, og Ullern er sjette bydel ut.

Programmet «Traume- og selvmordsforebyggende kompetanse» gir kompetanse til førstelinjetjenestene i Oslos bydeler, og hittil har over tusen ansatte deltatt.
– Ideelt sett skulle jeg ønske at det ikke var et behov for denne kompetansen, men dessverre er det slik. Det er utrolig viktig kunnskap for alle innbyggerne i bydelen og for dere som hjelpere. Så benytt denne anledningen til å spørre om alt dere lurer på!
Det sa Kari Winquist under åpningen på Ullern videregående skole. Deltakerne i salen var hovedsakelig kommunalt ansatte i omsorgstjenester som barnevern, barnehager, skolehelse og migrasjonshelse, men også andre, som frivillige organisasjoner og idretten var invitert. Om lag 50-50 fra barne- og voksenområdet.
– Vi ønsker at dere etter disse kursdagene skal sitte igjen med en følelse av at dere kan gjøre en forskjell og har fått redskaper som gjør dere enda bedre i stand til å utføre jobben på en god måte, lød oppfordringen fra Winquist, som deretter overlot ordet til RVTS Øst.

Workshops og gruppearbeid
RVTS Østs kompetanseutviklingsprogram består av fire dager i plenum med temaene «Vold og traumer», «Stabilisering og regulering», «Selvmord og selvskading, kultur og radikalisering» og «Arbeid med vold og vanskelige saker». Hver plenumsdag gjennomføres to ganger – for å sikre at flest mulig kan delta.
– Vi kjenner den travle hverdagen til deltakerne våre, så det er viktig at opplegget er fleksibelt. Vi har også justert programmet etter hvert, ut fra erfaringer og dialog med bydelene, sier spesialrådgiver i RVTS Øst og ansvarlig for bydelsprogrammene, Kirsten Jagmann.
Workshops og gruppearbeid inngår som viktige elementer. I etterkant tilbys det også fordypningskurs innen spesielle emner, og et «hurtigkurs» (ABC) for de som ikke fikk deltatt. Det er også åpent for å delta i andre bydelers programgjennomføring. Kirsten Jagmann forteller at det gjennomsnittlig har vært mellom 150 og 350 deltakere på plenumsdagene i de ulike bydelene.

Skal gi bedre helse
RVTS Øst har inngått en avtale med Oslo kommune som gjør at alle bydeler oppfordres til å gjennomføre kompetanseprogrammet «Traume- og selvmordsforebyggende kompetanse». RVTS Øst har spesielt skreddersydd programmet etter bydelenes behov. Det overordnede målet er å gi bedre helse til befolkningen i bydelen, ved å gi grunnleggende kunnskap om vold og lidelser. Alle som i sitt arbeid møter voldsrammede, traumatiserte og selvmordstruede, skal rustes opp for bedre å forebygge traumelidelser og selvmord. Sentralt er tørre å spørre og gi handlingskompetanse når vanskelige livssituasjoner avdekkes.

Målgruppen er hovedsakelig kommunalt ansatte i omsorgstjenester som barnevern, barnehager, skolehelse og migrasjonshelse, men flere av bydelene har også invitert andre aktører, som frivillige organisasjoner og idretten. Hittil har Østensjø, Søndre Nordstrand, Frogner, Bjerke og Nordre Aker gjennomført programmet. Ullern er i gang.