Stabiliseringsarbeid i døgnavdeling

E-læringsprogrammet «Stabiliseringsarbeid i døgnavdeling» inneholder beskrivelse av hva et traume er, kort beskrivelse av fasemodellen for traumearbeid, utdyping av viktige elementer i stabiliseringsfasen i traumearbeidet, hvordan man kan drive psykoedukasjon om den indre veggen og toleransevinduet samt forslag til ulike reguleringsteknikker.

Kurset er laget for behandlere og miljøpersonale  på Nedre Romerike DPS Døgn, avdeling Moenga, men kan benyttes av alle som arbeider med traumatiserte pasienter.

Programmet er utviklet på Ahus av psykologspesialist Hilde Pentzen, seksjonsleder Solfrid Nyberg Evensen samt sekretær Camilla Kvaase.

Nettsteder

Tittel Lenke

Stabiliseringsarbeid i døgnavdeling