INNBLIKK vår 2017

RVTS Øst arrangerer vårens Innblikk-konferanse 2. juni.

Temaet denne gangen er ivaretagelse av hjelperen – et aktuelt tema for alle som arbeider med mennesker.

  • Hva gjør det med oss som hjelpere å møte mennesker med smertefulle erfaringer?
  • Hvordan påvirkes vi av jobben vår, på godt og vondt?
  • Hvordan kan arbeidsplassen best ta vare på sine ansatte?
  • Hvordan kan vi ivareta kollegaer og oss selv?
  • Hvordan kan vi bli sekundærvitaliserte, i stedet for sekundærtraumatiserte?

Tid og sted

Fredag 2. juni 2017 kl 08.30 til kl 15.15, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo.

Hvorfor delta

Deltakerne vil få presentert oppdatert kunnskap om temaet, samt RVTS Østs nye arbeidshefte «Ivaretagelse av hjelperen», og stressmestringsappen SMART.

Målgruppe

Konferansen passer for alle som arbeider med mennesker som har vært utsatt for traumer, kriser, katastrofer eller vold, eller i helse- og omsorgsyrker.

Konferansen søkes godkjent som vedlikeholdskurs hos Norsk sykepleierforbund, Norsk Legeforening og Norsk Psykologforening.

Pris

Kr 1200 inkl bevertning.

Presentasjon av foredragsholdere og bidragsytere: Se programmet.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Program