– Helt normale reaksjoner på en unormal hendelse

-Når vi opplever noe voldsomt, vondt, og ubegripelig, kan det være godt å vite noe om normale reaksjoner og strategier.  Det kan være vanskelig å få sove og det er vanlig å føle seg urolig. Dette er helt normale reaksjoner på en unormal og voldsom hendelse.

Det sier Belinda Ekornås, som er spesialrådgiver i RVTS Øst innen psykososial ivaretagelse og stressmestring etter kriser og katastrofer, tiltak mot militært og sivilt innsatspersonell og forebygging av radikalisering.

HØR BELINDA EKORNÅS OM HÅNDTERING AV KRISER:
DINE UANTE KREFTER (Podkast) 

NRK P2 EKKO

Konferanse om kriser 

Ekornås har vært sentral i utviklingen av fagområdet om terror i RVTS Østs læringsportal psykososialberedskap.no, som skal lanseres på INNBLIKK-konferansen 24. – 25. oktober. Psykososialberedskap.no er en verktøykasse som kan brukes for hjelpere og mennesker som har opplevd voldsomme hendelser. På konferansen skal Ekornås snakke om hvordan vi kan snakke med barn om terror.
– Etter et terrorangrep trenger barn å bli beroliget og lyttet til. De må få hjelp til å forstå at hendelsen blir håndtert, og at de er trygge. For å beholde fremtidstroen trenger barn å vite at ting vil bli bra, sier Ekornås.

Nettsteder

Tittel Lenke

INNBLIKK-konferansen

Dine uante krefter (podcast)