Gode modeller for samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner

RVTS Midt og Justis- og beredskapsdepartementet inviterer den 7. desember til nasjonal konferanse med fokus på samarbeid og samhandling i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Ingen konferanseavgift. Mer informasjon om konferansen finner du nedenfor.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Konferanseprogram

Nettsteder

Tittel Lenke

Påmelding