Fikk pris for pionérinnsats innen selvmordsforebygging

Olaf-prisen 2017 er tildelt spesialrådgiver Kirsti Silvola. Hun ble hedret for å ha skapt varige selvmordsforebyggende tiltak ved å ha bygget opp den landsdekkende organisasjonen VIVAT Selvmordsforebygging.

Olaf-prisen (tidligere Olafs Minnepris) er etablert av stiftelsen Olafs Minnefond til forebygging av selvmord blant unge. Prisen tildeles som en anerkjennelse til en person som har bidratt med fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom.
I 2017 gikk prisen til spesialrådgiver i RVTS Øst, Kirsti Silvola. Vivat Selvmordsforebygging er forankret i UNN og er en viktig samarbeidspartner for RVTS-ene i det selvmordsforebyggende arbeidet. Hennes innsats med å hente kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» til Norge ble spesielt vektlagt, et kurs som over 40 000 mennesker har tatt.

Tett samarbeid
Kirsti Silvola har arbeidet med selvmordsforebygging siden 1996, den gang som en del av Handlingsplan mot selvmord. Hun betegner prisen som en anerkjennelse for visjonen og arbeidet i programmet Vivat, og fremhever et godt samarbeid med ulike organisasjoner.
– Jeg har hatt stor glede i årenes løp av å samarbeide både med Leve og NSSF. Nå har vi et tett samarbeid med Røde Kors om opplæring i psykososial støtte for frivillige. Røde Kors er en pioner i å forstå viktigheten av livreddende førstehjelp og hvordan og hvorfor den må spres, og Vivat bruker samme tenkning som Røde Kors, sier Silvola.
– Det går en rød tråd fra Kirstis pionerinnsats for VIVAT til hennes innsats ved RVTS Øst, og vi er veldig stolte av hennes innsats, sier nestleder ved RVTS Øst, Henning Herrestad.