«Er du bekymret, ikke reis!»

Østlandsnettverket inviterer til gratis fagseminar: Hvordan kan vi fange opp og bistå unge i Norge som frykter tvangsekteskap eller å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje?

Seminaret finner sted i Norges Røde Kors’ konferansesal i Hausmannsgate 7, Oslo – den 2. mars 2018 kl 0830-1530.

Seminaret er fullt.

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

PROGRAM FOR DAGEN