Enda viktigere – for enda flere

Fra 1. januar 2018 blir RVTS Øst en del av en større helhet. Sammen med RVTS Sør og RBUP Øst og Sør vil senteret inngå i en felles stiftelse i helseregionen.
– RVTS Østs motto er at vi sammen skal gjøre fagfolk og tjenester enda bedre, og fra nyttår kan vi sammen bli enda viktigere for enda flere dyktige fagfolk i tjenestene, sier senterleder i RVTS Øst, Toril Araldsen.

Det har lenge vært et mål fra myndighetene om å styrke samarbeidet mellom kunnskaps- og kompetansesentrene og samkjøringen av hjelp til tjenestene, og fra 1. januar 2018 blir RVTS Øst, RVTS Sør og RBUP Øst og Sør en del av en stiftelse som foreløpig ikke har fått sitt eget navn.

RVTS Øst skal fortsatt driftes på senternivå, med Toril Araldsen som leder. RVTS Øst har som mål å være blant de fremste kompetansemiljøene som bidrar til utvikling av ønsket praksis i tjenestesteder som arbeider med vold, traumer og selvmordsforebygging, og Araldsen forteller at senterets mål er å bidra til den løpende kvalitetsutviklingen i tjenesten. Hun ser lyst på å bli en del av en ny treenighet.

Sprer kompetanse
– En mengde flinke fagfolk er samlet i kunnskaps- og kompetansesentrene. I RVTS Øst søker vi varige samarbeid og gode relasjoner med tjenestestedene gjennom å være i kunnskapsfront innen fagområdene, tett på tjenestene og  jobbe parallelt med faglig utvikling og implementering av ny praksis. Hånd i hånd med tjenestene sprer vi kompetanse, enten det er gjennom våre kompetanseutviklingsprogrammer, prosjekter eller annen samhandling – i alt vi gjør er vi opptatt av å være til nytte for tjenestene.  Da ser vi på det som en spennende mulighet å inngå i et tettere samarbeid med de to andre sentrene som vi også vet jobber mot mange av de samme målgruppene som oss, avslutter Araldsen.

Nettsteder

Tittel Lenke

RBUP Øst og Sør

RVTS Sør