– Alt er nyttig ved å være her

I Norge finnes det 47 krisesentre fordelt over hele landet, og RVTS Øst har i en årrekke hatt prosjektlederansvaret med å arrangere årlige nasjonale krisesenterkonferanser.
– Alt er nyttig ved å være her, sier Mona Moghaddam fra Kongsberg krisesenter, som i år deltok for syvende gang.

Krisesentrene er det eneste hjelpetiltaket med særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.
RVTS Øst har prosjektledelse for denne årlige konferansen, som arrangeres i samarbeid med de andre RVTS-ene, etter føringer fra Bufdir.
Den syvende konferansen fant sted i Oslo i oktober, med deltakere fra 38 av sentrene.

Komplekse saker

img_5424En av dem var Kjersti Hammersland (bildet til høyre), som er fagleder i Fjell kommune utenfor Bergen, en kommune med 25 000 innbyggere. Hun har arbeidet i barnevernstjenesten siden 2008, og har faglig ansvar for krisesenteret og barnevernets akuttberedskap.

– Her treffer vi både kolleger fra mindre kommuner som vår og fra større kommuner. De store krisesentrene har en større mengde saker, mens fra de mindre er det spennende å høre om kommunens organisering av tilbudet, samarbeid mellom etater og de konkrete casene, sier Hammersland. Hun setter også pris på ny kunnskap om mer overordnede problemstillinger, som endringer i lovverk og krav til sentrene. Samt innsikt i hvordan det går med brukerne.

– Det er fint å få bekreftet at vi har stor kompetanse på vold, overgrep og kriser. Men jeg kunne også tenkt meg å vite noe hvordan det går; «det store bildet på familiene», suksesskriterier for god hjelp og livet videre – det hadde vært bra å få høre om, sier Hammersland.

Utveksle erfaringer

img_5408Mona Moghaddam (bildet til høyre) fra Kongsberg krisesenter deltok i år for syvende gang, og hun betegner det som svært nyttig.
– Her får jeg informasjon som jeg kan bruke og som jeg kan dele med kolleger. Jeg treffer også mange fra andre krisesentre som det er nyttig å utveksle erfaringer med, sier Moghaddam.
I år ser hun spesielt frem til innlegget om utlendingsloven fra UDI.
– Det er flere menn ved krisesentrene enn før, og den siste tiden har vi også hatt mange unge som ikke er blitt godtatt av familiene sine. De får seg norsk kjæreste og så aksepteres det ikke fra familiene og de må rømme hjemmefra. Det er krevende og komplekse saker, forteller Mona.

Krisesentrene gir et trygt, midlertidig og gratis botilbud, og i fjor bodde 1844 voksne på krisesentrene, og 1490 barn i følge med foreldre eller foresatte. De fleste hadde vært utsatt for alvorlig vold over lengre tid.

Nettsteder

Tittel Lenke

Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet om krisesentrene