Å leve videre etter Utøya

RVTS Øst lanserte i dag sammen med ni av ungdommene fra Utøya oppfølgingsrapporten «Katastrofeekspertene – Å leve videre etter Utøya».

Selv om rapporten er utarbeidet av ungdommer som har opplevd terroren på Utøya, er rapporten like aktuell for de som har opplevd andre typer kriser og katastrofer.

Ungdommene er særlig opptatt av hvordan de kan komme seg videre i livet.

Som Tuva beskriver det: – Min erfaring er at det går an å leve et godt liv etter slike hendelser. Du må ha gode personer rundt deg, du må akseptere at krisen har skjedd. Når jeg skjønte at det sistnevnte ikke er det samme som å godta, eller forsøke å glemme, ble det mulig å komme seg videre.

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Utøya 22. juli. Livet etterpå