«Tryggere Traumeterapeuter» – program vår 2018

«Tryggere Traumeterapeuter»-programmet er for fagfolk fra alle faggrupper som arbeider med traumatiserte pasienter i spesialisthelsetjenesten. Programmet er utviklet av RVTS Øst.

Trinn 1:

Trinn 1 kan tas som femdagers grunnprogram, fem dagers sommerskole eller to dagers ABC kurs. Grunnprogrammet er gjennomført ved alle helseforetakene i regionen pr 2013 og i Sykehuset i Vestfold i 2017. Sommerskole gjennomføres ikke i 2018.

Traume ABC kurs er en todagers kortversjon av grunnprogrammet. ABC-kurset er for nyansatte og andre som ikke har hatt anledning til å delta på grunnprogrammet. Kursene arrangeres en eller to ganger årlig for fagfolk som arbeider med hhv voksne og barn/unge. Det tilbys også eget ABC kurs for arbeid med traumatiserte voksne og unge på døgnavdeling.

Våren 2018 tilbyr vil følgende ABC kurs:

Påmelding og informasjon til ABC-kurs, for arbeid med voksne, 25. og 26.april og valgfri TT ABC workshop 27. april : her

Kurset har påmeldingsfrist 1 uke før kursdato.

Trinn 2:

Tidligere deltakere fra trinn 1 kan også melde seg på ulike fordypningskurs i trinn 2.

Våren 2018 tilbyr vi følgende fordypningskurs:

Kursoversikt trinn 2:

 • IRRT Traumebearbeiding med voksne 8. mars
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Kartlegging og diagnostisering av traumelidelser hos voksne 22. mars
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Når utvikling er i fare. Arbeid med traumatiserte små barn og deres omsorgsgivere 20. april
  Infomasjon og påmelding til kurset her
 • Fordypningskurs om Verktøykassen – videreutvikle arbeidet med traumatiserte barn og unge 26. april
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Ivaretakelse av hjelperen 4. mai
  Informasjon og påmelding til kurset her

Alle kursene har påmeldingsfrist 1 uke før kursdato.

Forum for konsultasjon og veiledning:

Kompetanseutvikling hos klinikere som møter traumatiserte i sitt arbeid er en målsetning for RVTS-Øst. Vi har erfart at klinikerne har behov for å drøfte utfordringer og muligheter i arbeidet. For å imøtekomme dette, tilbyr vi  ”Forum for konsultasjon og veiledning”. Møtene i forumet består av problemstillinger og case fra deltakerne drøftet i gruppen. Konsultasjonen /veiledningen ledes av spesialrådgivere ved RVTS Øst Karin Holt, psyk.spes. voksen og Siri Toven, psyk.spes. barn. Man forplikter seg ikke til å møte flere ganger, men flere deltakere har møtt gjentatte ganger. Dette gir mulighet for nettverksbygging og gjensidig inspirasjon mellom deltakerne i tillegg til fokus på sak.

Forkunnskaper: Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende traumekompetanse, minimum tilsvarende Traume ABC, todagers innføringskurs i traumeforståelse.

Datoer for forumet våren 2018:

Fredag 2. februar        kl 09:30-12:00

Mandag 9. april          kl 12:30-15:00

Fredag 1. juni             kl 09:30-12:00

Sted:  Møterom 6. etg, RVTS Øst, Gullhaugveien 1-3 (inng. Sandakerveien), Nydalen, Oslo (40 meter fra Nydalen T)

PÅMELDING: [email protected]

Traumefaglige nettverk:

Det er etablert nettverk av ressurspersoner fra de ulike helseforetakene som har gjennomført grunnprogrammet. Ressurspersonene er personer med spesiell kunnskap og interesse for traumefeltet. Disse leder som regel lokale ressursgrupper som arbeider med implementeringen av traumekunnskap i egen enhet. Det gjennomføres nettverkssamling i regi av RVTS Øst to ganger i året. Samlingene gir faglig påfyll samt anledning til erfaringsutveksling og drøfting av ulike utfordringer i implementering av traumekunnskap i helseforetakene.

Send e-post til [email protected] hvis du ønsker å delta.