«Tryggere Traumeterapeuter» – program våren 2017

«Tryggere Traumeterapeuter»-programmet er for fagfolk fra alle faggrupper som arbeider med traumatiserte pasienter i spesialisthelsetjenesten. Programmet er utviklet av RVTS Øst.

Trinn 1:

Trinn 1 er et grunnprogram som går over syv plenumsdager med parallelle workshops. Grunnprogrammet er gjennomført i alle helseforetakene i regionen pr 2013.

Traume ABC kurs er en todagers kortversjon av grunnprogrammet. ABC-kurset er for nyansatte og andre som ikke har hatt anledning til å delta på grunnprogrammet. Kursene arrangeres en eller to ganger årlig for fagfolk som arbeider med hhv voksne og barn/unge. Det tilbys også eget ABC kurs for arbeid med traumatiserte voksne og unge på døgnavdeling.

Påmelding og informasjon til ABC-kurs, for arbeid med barn og unge, 9. og 10. mars

Påmelding og informasjon til ABC-kurs, for arbeid med voksne, 11. og 12. mai: her

Alle kursene har påmeldingsfrist 2 uker før kursdato.

Trinn 2:

Årlig tilbys 10-12 ulike fordypningskurs med traumefokuserte tema. Fordypningskursene er for deltakere som har gjennomført grunnprogrammet eller ABC kurs i trinn 1.

Kursoversikt trinn 2:

 • Arbeid med voldsutøvere, 27. januar
  Informasjon og påmelding til kurset
 • IRRT, 16. mars
  Informasjon og påmelding til kurset
 • Selvivaretakelse, 31. mars
  Informasjon og påmelding til kurset her
 • Bevisstgjøring av terapeutens kultur-, migrasjon- og traumesensitivitet, 3. april
  Informasjon og påmelding til kurset
  her
 • Traumebearbeiding med barn og unge, 4. april
  Informasjon og påmelding til kurset
  her
 • Kartlegging og diagnostisering, 21. juni
  Informasjon og påmelding til kurset her

Alle kursene har påmeldingsfrist 2 uker før kursdato.

Forum for konsultasjon og veiledning:

Kompetanseutvikling hos klinikere som møter traumatiserte i sitt arbeid er en målsetning for RVTS-Øst. Vi har erfart at disse klinikerne har behov for å drøfte utfordringer og muligheter i arbeidet med andre i tilsvarende situasjon . For å imøtekomme dette behovet, tilbyr vi ”Forum for konsultasjon og veiledning”. Møtene i forumet består av problemstillinger og case fra deltakerne drøftet i gruppen. Konsultasjonen /veiledningen ledes av Karin Holt, Spesialrådgiver RVTS Øst. 2-15 klinikere fra hele region Øst møter hver gang. Man forplikter seg ikke til å møte flere ganger, men flere av deltakere har møtt gjentatte ganger, noe som gir mulighet for faglig utvikling, nettverksbygging og gjensidig inspirasjon mellom deltakerne i tillegg til fokus på sak.

Forkunnskaper: Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende traumekompetanse, minimum tilsvarende Traume ABC, todagers innføringskurs i traumeforståelse.

Datoer for forumet våren 2017:

Mandag 6. februar  kl. 12.30-15.00

Torsdag 30. mars   kl. 09.30-12.00

Mandag 12. Juni    kl. 09.30-12.00

Deltakerne kan delta på et eller flere av møtene.

Sted: Møterom 6. etasje, RVTS-Øst, Gullhaugveien 1-3, Nydalen, Oslo

Påmelding pr epost: karin.holt@rvtsost.no

Traumefaglige nettverk:

Det er etablert nettverk av ressurspersoner fra de ulike helseforetakene som har gjennomført grunnprogrammet. Ressurspersonene er personer med spesiell kunnskap og interesse for traumefeltet. Disse leder som regel lokale ressursgrupper som arbeider med implementeringen av traumekunnskap i egen enhet. Det gjennomføres nettverkssamling i regi av RVTS Øst to ganger i året. Samlingene gir faglig påfyll samt anledning til erfaringsutveksling og drøfting av ulike utfordringer i implementering av traumekunnskap i helseforetakene.

Send e-post til hilde.pentzen@rvtsost.no hvis du ønsker å delta.