Sensorimotorisk psykoterapi – nivå 2

Våre kollegaer ved RVTS Midt arrangerer Sensorimotorisk psykoterapi nivå 2 i Trondheim. Forelesere vil være Tony Buckley og Marko Punkanen.

Utdanningen består av 10 samlinger á 3 dager, og påmeldingsfristen er 3. januar 2018.

Vil du vite mer?
All informasjon finner du på RVTS Midt sine nettsider.