Nasjonal konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme

18. og 19. april arrangerer RVTS-ene en felles, nasjonal konferanse med tittelen “Morgendagens største trussel Høyre – eller islamistisk ekstremisme?”. Konferansen arrangeres på Scandic Hell, ved Trondheim Lufthavn Værnes – og har påmeldingsfrist 12. april.

Det er snart fire år siden myndighetene satte i gang tiltak, handlingsplaner og programmer for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme. Hvor langt har vi kommet i dette arbeidet og hvor går veien videre? Trusselbildet har endret seg dramatisk, i takt med nederlaget av IS, den islamske staten, og framveksten av høyreekstreme bevegelser i mange vestlige land. Hva er morgendagens største trussel, nasjonalt og internasjonalt? Hvordan møter vi utfordringene? På konferansen setter vi fokus på hverdagsforebygging av de underliggende årsaker.

For å belyse temaene har vi invitert noen av de fremste forskere på feltet, nasjonalt og internasjonalt.

Nettsteder

Tittel Lenke

Mer informasjon og påmelding (RVTS Midt)

Utveier.no - kunnskapsportal om radikalisering og voldelig ekstremisme