Ledig stilling som spesialrådgiver

Vi søker en person som ønsker å bidra til økt kompetanse om omsorgssvikt, vold, mishandling og seksuelt misbruk av barn og unge og hvordan bruke mer effektive metoder for forebygging, identifisering og hjelp.

Oppgaver:

 • Utvikle undervisningsprogrammer innen feltet sammen med dine kollegaer
 • Undervise og veilede
 • Lede prosjekter
 • Bidra til implementering av kunnskapen i tjenestene
 • Delta i faglige nettverk
 • Holde deg løpende orientert på fagfeltet


Vi søker kandidater til stillingen som:

 • Har utdanning som psykolog/psykologspesialist, eller annen helse- eller sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Har god kunnskap om- og erfaring fra arbeid med sårbare barn og unge utsatt for omsorgssvikt og traumatisk stress
 • Har erfaring fra arbeid med barn og unge i en familiekontekst, gjerne også med familier med flyktninge- eller innvandrerbakgrunn
 • Har god kjennskap og oversikt over spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester
 • Har god kjennskap til hva som rører seg på kunnskapsområdet, barn og unge utsatt for traumatisk stress
 • Har undervisnings- og veiledningskompetanse
 • Har erfaring fra prosjektledelse eller prosjektarbeid
 • Har erfaring fra utvikling og bruk av digitale verktøy
 • Har erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling eller kvalitetsutvikling i tjenestene
 • Er initiativrik, fleksibel og selvstendig, og har gode samarbeidsevner
 • Er samfunnsengasjert
  Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Fast 100 % stilling
 • Et dynamisk og spennende fagmiljø bestående av 29 ansatte
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings- og personalordninger
 • Fleksitidsordning
 • Moderne lokaler i Nydalen, rett ved T-bane og busser


Søknad med CV sendes inn elektronisk via Jobbnorge.no
Søknadsfrist: 15. november 2018.

Nettsteder

Tittel Lenke

Stillingsannonse