Kurs om psykologisk førstehjelp

9. og 10. mai 2017 arrangeres det kurs om psykologisk førstehjelp, i kommunestyresalen i Vestre Toten. Kurset ses på som del av «Helhetlig kompetanseplan for psykososial beredskap». For mer informasjon, se programmet.

Presentasjoner

Tittel Vedlegg

Program

Vedlegg til programmet