Grunnkurs for kriseteam og samarbeidspartnere

RVTS Øst inviterer til todagers grunnkurs for medlemmer i kriseteam og deres nærmeste samarbeidspartnere, den 10. og 11. desember 2018. Grunnkurset bygger på oppdatert kunnskap inkludert læringsportalen «Psykososial støtte og mestring» (www.psykososialberedskap.no) som anvendes i opplæringen.

Kurset går over to dager, med følgende tema:

  • Psykologisk førstehjelp
  • Kunnskap om barn, unge og familiers behov
  • Stressmestring
  • Oppfølging ved store hendelser, etablering/drift EPS, ivaretakelse av grupper
  • Ivaretakelse av hjelper
  • Oppfølging over tid – selvmord som eksempel

Kurset vil gi deltakerne praktisk handlingskompetanse, slik at de blir dyktigere til å yte psykologisk førstehjelp og sorgstøtte.

Kursholdere:
Belinda Ekornås, Lars Lyster og Nils Petter Reinholdt, spesialrådgivere v/RVTS Øst

Påmelding:
http://kurs.rvts.no/event/grunnkurs-for-kriseteam/ 

Påmeldingsfrist: 1. desember 2018

Vedlegg

Tittel Vedlegg

Program