Fagkonferanse om vold i nære relasjoner

Brøset Sinnemestring feirer 20 års jubileum med en fagkonferanse på Scandic Hell Hotell 5. og 6. desember 2018.

Sinnemestring Brøset Modellen startet som et prosjekt i 1998 ved Brøset Sykehus som et tilbud til voldsutøvere i nære relasjoner og basert på kognitiv terapi.

Hovedfokus på fagkonferansen er erfaring og effekt av behandling av sinne og vold i nære relasjoner. Hva sier forskningen, og hvordan forebygge? Konferansen tar også opp andre tema som æresrelatert vold, stalking, barn/ungdom som krenker barn
og tiltak for ulike målgrupper.

Pris kr 2.200 «Early Bird»- avgift, kr 2800 fra og med 1. september.

Nettsteder

Tittel Lenke

Informasjon og påmelding